Zakres pomocy

Konsultacja psychoterapeutyczna – od jednego do trzech spotkań, służy określeniu problemu i wyboru najlepszej formy pomocy

Wsparcie psychologiczne w kryzysie – od kilku do kilkunastu spotkań, które pomagają lepiej przyjrzeć się obecnej sytuacji i poradzić sobie ze zmianami.

Psychoterapia indywidualna – od kilkunastu do kilkudziesięciu spotkań, które mają na celu wprowadzenie trwałych zmian, uporanie się z psychicznymi problemami. Psychoterapia może pomóc w depresji, zaburzeniach lękowych, trudnościach w relacjach oraz samorealizacji.

Psychoterapia par – od kilku do kilkunastu spotkań. Pomaga zmierzyć się z problemami jak zdrada, brak bliskości oraz poprawić komunikację w relacji. Dla par, które chcą lepiej zrozumieć siebie nawzajem i poprawić jakość swojej relacji.

"